Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Andrzej Wilczyński


Departament Informatyzacji w Ministerstwie Finansów


Andrzej Wilczyński, z-ca Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów. Doświadczony menedżer odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie usług informatycznych Ministerstwa Finansów. Odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad Centrum Przetwarzania Danych MF. Posiada certyfikaty ITIL v3 i Prince 2, SLM.

Andrzej Wilczyński


Departament Informatyzacji w Ministerstwie Finansów


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Andrzej Wilczyński @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Andrzej Wilczyński @titleen@ @date@ @time@ @track@