Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Kamil Stawiarski


ORA-600


Wszyscy wiemy, że plan wykonania zapytania to nie wszystko. Dlatego w trakcie badania wydajności śledzimy statystyki sesji i zdarzenia oczekiwania (Oracle Wait Interface) - pytanie brzmi: czy powinniśmy się tu zatrzymać? Czy audyt wydajnościowy powinien zakończyć się na wynikach AWR? Skąd mieć pewność, że zachodzą asynchroniczne odczyty? Jaki cel życia administratora...?

Kamil Stawiarski


ORA-600


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Kamil Stawiarski @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Kamil Stawiarski @titleen@ @date@ @time@ @track@