Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Krystian Pypłacz


Atman


Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas projektowania, budowy i eksploatacji serwerowni Interia.pl, Onet.pl i Polcom. Certyfikowany przez Uptime Institute – Accredited Tier Designer. Od 6 lat związany z Atmanem jako architekt infrastruktury data center.

Krystian Pypłacz


Atman


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Krystian Pypłacz @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Krystian Pypłacz @titleen@ @date@ @time@ @track@