Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Marcin Motylski


MITVision


Wykonywał złożone migracje systemów, centrów danych z zachowaniem ciągłości pracy środowisk. Projektował rozwiązania bezpiecznych centrów danych, bezpiecznych styków z siecią Internet, złożonych audytów bezpieczeństwa architektur banków i firm telekomunikacyjnych. Obecnie tworzy firmę integratorską MITVision, której głównym celem jest tworzenie bezpiecznych wirtualnych centrów danych w tym architektur chmury obliczeniowej, lokalnej, zdalnej, hybrydy rozwiązań, w tym szeroko rozumiane integracje z zakresu sieci, bezpieczeństwa, środowisk systemowych, jak również audytów otwarcia polegających na optymalizacji kosztowej, bezpieczeństwa, analizie, doradztwie i migracji istniejących architektur IT, a także dostosowywanie organizacji w celu radzenia sobie z problemami dot. cyberbezpieczeństwa. W wolnym czasie łączy rozwiązania OpenSource i tworzy wysokowydajne, niezawodnościowe i rozproszone geograficznie architektury do obsługi serwerów gier takich jak Minecraft w których równolegle grać może kilkadziesiąt tysięcy użytkowników (oczywiście stosując wszystkie najnowsze technologie na podstawie których zbudować można architekturę do obsługi banku czy firmy telekomunikacyjnej).

Marcin Motylski


MITVision


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Marcin Motylski @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Marcin Motylski @titleen@ @date@ @time@ @track@