Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Marek Pawelec


Nokia


Odpowiada za wsparcie sprzedaży i rozwój biznesu dla rozwiązań transmisji optycznej Nokia w Polsce.Specjalizuje się w rozwiązaniach ROADM, DWDM, brał udział w projektach sieci optycznych dla największych operatorów w Polsce.Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Marek Pawelec


Nokia


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Marek Pawelec @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Marek Pawelec @titleen@ @date@ @time@ @track@