Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Paweł PogorzelskiPaweł jest absolwentem ekonomii o kierunku Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od ponad 11 lat zawodowo związany z IT w sektorze finansowym. W 2005 rozpoczął pracę w Banku Zachodnim WBK jako specjalista odpowiedzialny m.in. za koordynację, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem operacyjnym IT oraz kontrolą funkcjonalną a także zarządzaniem współpracą z dostawcami IT. Od 2011 roku związany z IT w Credit Agricole Bank Polska, gdzie swoje obowiązki dzieli pomiędzy obszar zarządzania ryzkiem (prowadzenie badań samooceny ryzyka operacyjnego IT, szacowanie ryzyka, wdrażanie i monitorowanie KRI), stałej kontroli i audyt oraz obszar IT vendor management (zakupy IT, negocjacje handlowe, negocjacje kontraktów IT, ocena i relacje z dostawcami). Ma na koncie udział w międzynarodowych projektach IT oraz bogate doświadczenie w negocjacjach z największymi globalnymi dostawcami.

Paweł PogorzelskiPrelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Paweł Pogorzelski @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Paweł Pogorzelski @titleen@ @date@ @time@ @track@