Techniczna konferencja Cloud & Data Center dla inżynierów i architektów.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tech conference Data Center for engineers.
We share knowledge, experience and beer.

Robert Zdunek


Fima


Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku ukończył studia Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Siemens, Emitel, Pro Futuro i Crowley Data Poland, gdzie uczestniczył w wielu projektach budowy sieci, obiektów i systemów teleinformatycznych. Był certyfikowanym ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Practitioner oraz uprawnienia budowlane w zakresie Telekomunikacji. Od 2011 roku pracuje w Fima Polska Sp. z o. o. jako Prezes Zarządu.

Robert Zdunek


Fima


Prelekcje

Lectures

Język wykładu Nazwisko Tytuł wykładu Data Godzina Ścieżka
Language Name Title Date HourTrack
Robert Zdunek @titlepl@ @date@ @time@ @track@
Robert Zdunek @titleen@ @date@ @time@ @track@